Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2014

flamme
0334 a375
Tak pięknie.
Reposted frompequento pequento viakatalama katalama
flamme
2703 29ac
Reposted fromminimalismsin minimalismsin viakatalama katalama

October 13 2014

flamme
8203 8333
tak dla wyjaśnienia.
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viageralt geralt
flamme
4875 27f1
Reposted fromMiziou Miziou viadynamite dynamite
flamme

October 12 2014

flamme
Miasto 44
Reposted fromkopytq kopytq viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
flamme
0794 64c6
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaklaud klaud

October 11 2014

flamme
Tylko głupiec by czekał na szczęście, które nie istnieje.
— B.Rosiek, "Kokaina"
Reposted fromkatalama katalama viadashuri dashuri

September 23 2014

flamme
7385 52f6
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viadashuri dashuri

September 19 2014

flamme

        Ja Kobieta..

 1. Nie czytam żadnych instrukcji. Wciskam guziki, aż zadziała.
 2. Nie potrzebuje alkoholu, żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu daję radę.
 3. Nie jestem rozkapryszona, tylko "emocjonalnie elastyczna".
 4. Najpiękniejsze słowa świata. "Idę na zakupy" 
 5. Nie mam żadnych dziwactw. To są "special effects"
 6. Kobiety powinny wyglądać jak kobiety, a nie wytapetowane kości.
 7. Przebaczyć i zapomnieć? Ani nie jestem Jezusem, ani nie mam Alzheimera.
 8. My kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, lecimy dalej - na miotle.  Bo w końcu jesteśmy elastyczne.
 9. To nie jest żaden tłuszcz.  To "erotyczna powierzchnia użytkowa". 
 10. Gdy Bóg stworzył mężczyznę, obiecał, że idealnego faceta będzie można spotkać na każdym rogu.... a potem uczynił ziemię okrągłą.
 11. Na moim nagrobku niech będzie napis: "Co się głupio gapisz? Też bym wolała leżeć teraz na plaży!"

        Tak, tak.. My Kobiety jesteśmy bowiem jedyne w swoim rodzaju!

Reposted fromolifjen olifjen viadziubkowa dziubkowa
flamme
Reposted fromklusek98942 klusek98942 viadashuri dashuri
flamme
To nieprawda, że rozmiar się nie liczy. Każda kobieta potrzebuje faceta, który ma większe jaja od niej. 
Reposted fromsohard sohard viaprecelka precelka
flamme
Reposted fromeazyi eazyi viaprecelka precelka
flamme
Żyjemy we wszechświecie ukierunkowanym na tworzenie i tępienie świadomości.
— Green John
Reposted frompassionative passionative
flamme
3312 2f71
Reposted fromwordplay wordplay
flamme
3705 08bb
Reposted fromprecelka precelka
flamme
4113 3388
Reposted fromdabkowa dabkowa
flamme
Taki syf, że nie ma sensu sprzątać.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
flamme
a potem zaczyna się zwykły kołowrót.  każdy ma własny,  kawa-papieros,  herbata-tost,  pies-smycz,  wszystko tak zaplanowane,  żeby się jak najmniej bać.
Reposted fromhole-love hole-love
flamme
4928 cc7e
Reposted fromdabkowa dabkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl